Försäljning av bilder från min

"Bildbank Höga Kusten"

Här finns några förslag på tavlor från mina bilder som ni kan beställa

Foto Agne Säterberg, Fjällen
Foto Agne Säterberg, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Blåsippa
Foto Agne Säterberg, Nordingrå
Foto Agne Säterberg, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Lappuddens friluftscenter
Foto Agne Säterberg, Skuleskogen
Foto Agne Säterberg, Lappuddens Friluftscenter
Foto Agne Säterberg, Nypon
Fotograf Agne Säterberg, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Fjällen
Foto Agne Säterberg, Fjällen
Foto Agne Säterberg, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Nordingrå, Höga Kusten
Foto Agne Säterberg, Nordingrå
Foto Agne Säterberg, Nordingrå
Foto Agne Säterberg, Skuleberget
Foto Agne Säterberg, Lappuddens Friluftscenter
Foto Agne Säterberg, Nordingrå
Foto Agne Säterberg, Höga Kusten
Fotograf Agne Säterberg, Tanzania

Alla bilder är fotograferade av Agne Säterberg och är enligt lag skyddade mot all kopiering. Det är beställarens ansvar att tillse att lagen följs. (Ref: lagen om rätt till fotografisk bild 1960/730 och upphovsrättslagen från 1 juli 1994) Fotografirätten förbehålls fotografen. Negativ och original fotografier är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits. Bild får ej reproduceras utan att först ha fotografens godkännande/tillåtelse.

Fotograf Agne Säterberg, Elefant
Fotograf Agne Säterberg, Flodhäst
Fotograf Agne Säterberg, Tjäder
Fotograf Agne Säterberg, Lodjur
Fotograf Agne Säterberg, Lunnefågel
Fotograf Agne Säterberg, Björn
Fotograf Agne Säterberg, Elefanter
Fotograf Agne Säterberg, Lavskrika
Fotograf Agne Säterberg, Sparvhök
Fotograf Agne Säterberg, Lejon
Fotograf Agne Säterberg, Lejonungar
Fotograf Agne Säterberg, orre
Fotograf Agne Säterberg, Hornuggla
Fotograf Agne Säterberg, Lunnefågel
Fotograf Agne Säterberg, Myskoxe
Fotograf Agne Säterberg, Krocodil
Fotograf Agne Säterberg, Påfågel
Fotograf Agne Säterberg, Apa

Alla bilder i bildbanken är fotograferade av Agne Säterberg och är enligt lag skyddade mot all kopiering. Det är beställarens ansvar att tillse att lagen följs. (Ref: lagen om rätt till fotografisk bild 1960/730 och upphovsrättslagen från 1 juli 1994) Fotografirätten förbehålls fotografen. Negativ och original fotografier är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits. Bild får ej reproduceras utan att först ha fotografens godkännande/tillåtelse.

BESTÄLLNING


Om ni är intresserad att beställa en tavla av någon bild från min bildbank så finns storlekar här nedanför. Det finns även möjlighet att beställa tryck på aluminium men det sker efter separat överenskommelse. Beställning görs via mejl eller telefon.

Format              


40 x 30cm          

60 x 40cm          

80 x 60cm          

Tavlorna kan efter beställning för tillfället bara hämtas på plast vid Lappuddens Friluftscenter i Nordingrå eller om vi kommer överens om annat transportalternativ där vi inte är ansvarig för transporten. Leveranstiden kan variera!